SLUŽBY

Montáž plynových sporákov a  plynových varných dosiek

Rekonštrukcie plynoinštalácie od plynomera až po spotrebič

Osadenie DRZ s novou prípojkou plynu

Výmena uzáverov a HUP (hlavných uzáverov plynu)

Montáž plynových kotlov

Úniky plynu